BOZP koordinátor staveb. Zajišťujeme komplexní služby Koordinátora BOZP dle zákona č.309/2006Sb. a NV č.591/2006Sb.

Koordinátor BOZP

Vítejte na webové prezentaci koordinátora staveb. Zajišťujeme komplexní služby Koordinátora BOZP dle zákona č.309/2006Sb. a NV č.591/2006Sb.

Od 1. ledna 2007 vzniká pro většinu stavebních projektů, potažmo zadavatelů, povinnost určit koordinátora BOZP na staveništi. Tuto povinnost ukládá zákon 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a souvisejících právních předpisů.